Батькам

Найважливішими соціальними інститутами виховання і навчання дітей є сім’я і дошкільний навчальний заклад.

Правила успішності у спілкуванні з батьками:

  1. Заохочення батьків до участі в спільній роботі з дитиною і педагогом, колективом ДНЗ.

  2. Доброзичливість, оптимістичність, привітність у стосунках з батьками

  3.  Щирий інтерес  до батьків вихованців, особистий підхід до проблем сімейного виховання у спілкуванні з ними

  4. Залучення батьків до оцінювання успіхів дитини, прогнозування перспектив її розвитку.

  5. Уміння вислуховувати батьків, намагання зрозуміти їхні проблеми, допомогти прийняти обґрунтоване педагогічне рішення.

Роботу з батьками ми поділили на 3 етапи:

· 1 етап – надання батьками інформації про їх дитину.
· 2 етап – передача батькам знань, які допомогли б їм у вихованні дитини в сім»ї.
· 3 етап – ознайомлення педагогів з проблемами сімейного виховання.

Колектив сприяє підвищенню компетентності батьків унаслідок проведення  днів відкритих дверей, круглих столів,вечорів запитань і відповідей, семінарів-практикумів, конференцій,  вернісажів, спільне оформлення альбомів, колекцій, спільних цікавах справ, спільне оформлення зеленого та живого куточків, лекторіїв, творчих звітів, батьківських зборів, оформлення батьківських куточків, усних журналів і бесід, виставок дитячх робіт, реклами книг, статтей із газет,журналів, відео фрагментів організації різних видів діяльності, режимних моментів, занять;фотографії дітей,  групового та індивідуального консультування, перегляду свят, використання методів діагностики  ( анкетування, інтерв’ювання, бесіда тощо).