Міжнародний науково-практичний семінар

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науково-практичному семінарі “Народні звичаї, традиції й обряди у просторі сучасної полікультурної освіти дітей та молоді”, який відбудеться

16-17 травня 2013 р.

 

Тематичні напрями роботи:

1. Етнорегіональні парадигми інтегрування звичаєво-обрядових традицій в освіті дітей і молоді.
2. Інноваційні технології формування національної самоідентичності дітей та молоді.
3. Етнічне виховання дітей та молоді в умовах полікультурності: педагогічні знахідки педагогічного досвіду у вимірах минулого і сучасності.
4. Актуальні засоби впливу на формування особистості в соціокультурному просторі сучасної освіти.
5. Релігієзнавчий чинник формування національної самоідентичності дітей та молоді.

Місце проведення: м. Львів, вул. Сміливих, 26. ДНЗ № 42 “Дивосвіт”.

Мета проведення: вивчення, аналіз, поширення і збереження звичаїв традицій та обрядів у сучасному просторі освіти: дошкілля – вищі навчальні заклади професійної педагогічної освіти.

Умови участі:
До участі в семінарі запрошуються: наукові співробітники, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, магістри і практики педагогічної освіти. Заявки учасників, статті та копії квитанцій про оплату просимо надсилати до 16 квітня 2013 року.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Подаються в електронному вигляді. Документ - Microsoft Office Word 2003 (doc).
2. Обсяг статті – 8-12 сторінок.
3. Параметри друку: міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, шрифт – “Times New Roman”, кегль – 14 (формату А4).
4. Обов’язково вказати УДК і ББК (без класифікаторів стаття не приймається). Ім’я та прізвище автора вказується над заголовком справа (шрифт - жирний, курсив). Назва доповіді друкується великими буквами, жирним шрифтом, по центру.
5. Після назви статті – анотація і ключові слова українською мовою (курсив), текст статті: структура та зміст статті повинні відповідати вимогам до фахових видань. Посилання на літературні джерела подаються в тексті порядковою цифрою у квадратних дужках [1, с.7]. Список літератури подається у кінці статті в алфавітному порядку. Вкінці – анотація і ключові слова (курсив), а також назва статті, ім’я та прізвище автора англійською мовою (обов’язково).
6. Не дозволяється вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пропусків, а також ущільнення та розрідженя тексту.
7. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, друкуватися не будуть.

За результатами Міжнародного науково-практичного семінару будуть ухвалені рекомендації задля популяризації поширення та збереження звичаїв, традицій і обрядів в умовах полікультурного простору. Матеріали семінару будуть видрукувані у Віснику Прикарпатського університету, серія “Педагогіка”, затвердженому ВАК України як фахове видання із наступним розсиланням у провідні бібліотеки України.

Мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Оплата публікацій:
Кошти на публікацію матеріалів просимо надсилати на рахунок:
Філія Івано-Франківського облуправління ТА “Ощадбанк”, КОД: 09336500; МФО 336503;  Р/Р: 29092009;  О/Р: 26201004504308, отримувач – Кузишин Галина Дмитрівна.
25 грн. за сторінку (+ 15 грн. на розсилку) для громадян України, для громадян інших країн – 5 € за сторінку. Усі витрати для участі у конференції (проїзд, частково харчування, проживання) за рахунок учасників. Прохання про свій приїзд попередити заздалегідь. Організаційний внесок у розмірі 200 гривень сплачується під час реєстрації.
Адреса оргкомітету:
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Навчально-науковий інститут “Соціокультурного розвитку дітей і молоді” (гуманітарний корпус, каб. 110 б) ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
Контактний тел./факс: (80342) 59-60-71,
моб. тел. – 067 528-37-11 (Роман Васильович),  066 726-89-48 (Галина Дмитрівна).
Е-mail: nmc@pu.if.ua.
 
Відповідальні секретарі оргкомітету:
канд. пед. наук, доцент Кирста Наталія Романівна
канд. пед. наук Лазарович Надія Богданівна
канд. наук з фіз. вих. та сп. Дмитрів Роман Васильович
старший лаборант Кузишин Галина Дмитрівна
лаборант Дутка Іванна Ільківна
керівник ДНЗ “Дивосвіт” Наталія Заранська.

 

Заявка учасника
Міжнародного науково-практичного семінару
(усі графи просимо заповнювати без скорочень)

1 Прізвище, ім’я, по-батькові
2 Країна
3 Місто
4 Місце роботи (ВНЗ, кафедра)
5 Посада
6 Науковий ступінь
7 Вчене звання
8 Поштова адреса 
9 Електронна адреса
10 Телефон, факс
11 Участь у конференції (вибрати) безпосередня участь і виступ з доповіддю,
безпосередня участь без виступу, опосередкована участь
(публікація матеріалів з наступним роз¬силанням збірника)
12 Необхідне технічне обладнання
13 Тематичний напрям 
14 Тема виступу (доповіді)
15 Потреба у готелі (гуртожитку)