Річний звіт про діяльність закладу за 2017-2018 н.р.

У 2017-2018 навчальному році роботу  ЗДО  було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Інструктивно-методичного листа «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», інших чинних законодавчих і нормативно - правових документів у галузі освіти.

       Впродовж 2017-2018  навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних  річних завдань:

Удосконалити  систему методичної роботи з питань образотворчого мистецтва
Продовжити   роботу над  поглибленим вивченням  розділу «Математика»
Продовжити  ґрунтовну роботу над впровадженням мультимедійних засобів на заняттях, подальше впровадження розвивального навчання за Г.Доманом
Продовжити   впровадження  сендплею в роботі з дошкільниками – психологічна служба
Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров»я дітей шляхом діагностування, систематичного планового оздоровлення.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами.     

Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до штатного розкладу складає 100%. Вакансії наявні в зв»язку із відпустками по догляду за дитиною педагогічних працівників. В закладі працюють 1-директор, 1- вихователь-методист, 11 - вихователів та вузькі спеціалісти: 2- музичних керівника, 1- інструктор з фізичної культури. Для здійснення психолого-педагогічної підтримки в закладі є вакансія практичного психолога.

Увага колективу постійно спрямовувалась на створення належних умов для гармонійного повноцінного розвитку, безпечного та комфортного перебування дітей у дошкільному закладі.

Протягом навчального року педагоги підвищили свій професійний рівень:  педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання, майстер-класи, семінари, консультації у закладі. В закладі залучена система інтерактивного навчання предметів, створюються та використовуються мультимедійні презентації на заняттях та поза ними. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за конкретними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання за кошти ФОП Савка М.: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Психолог дошкілля», комплект «Зразковий дошкільний заклад».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цього року їх було 4

важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ЗДО є участь в проведенні:семінарів, брейн-рингів, майстер-класи, круглі столи.

      Проведення цих форм методичної роботи допомогло залучити всіх педагогів до активної участі та створити атмосферу зацікавленості й бажання виявити свій творчий потенціал;

ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять.

Протягом навчального року плідно працювали творчі групи над плануванням та робочим зошитом з математики та образотворчого мистецтва.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

     В освітній процес включені види навчальної діяльності: розвиток мовлення; математика-графічний диктант/математика+логіка; образотворче мистецтво ( малювання, аплікація, ліплення), фізкультура, музика, англійська мова, логіка, економічне виховання, екологічне виховання, етика/право, грамота+читання, письмо, народознавство, дитина і довкілля, охорона життєдіяльності дітей, розвивальне навчання за методикою  Г. Домана.

За авторською  програмою  проводяться  інтегровані  заняття  з мистецьких дисциплін (хореографія, дизайн-освіта, вокально- театральна студія, англійська мова).

 

Форми організації освітнього процесу  будувалися  на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми  "Дитина ", «Впевнений старт», «Дивосвіт»:

форми організації - колективна, індивідуальна;
типи занять - фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Робота в повсякденному житті включає ігрову діяльність, дитячу творчість, концерти, розваги, студійна робота, календар погоди, щоденні молитви, ранкові зустрічі, робота у кутках вільної діяльності.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу планується у формі фронтальних перевірок ( 1 ) – комплексне вивчення організації роботи у старшій  групі «Ангелята»;  тематичних перевірок (3): математика– всі вікові  групи,  образотворче мистецтво – всі вікові групи, стан ведення ділової документації . Результати перевірок оголошуються у вигляді наказів, довідок.

Щотижня проводяться  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо.

    Документація ведеться відповідно до вимог. Аналіз перспективно-календарного планування засвідчив, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання  вимог  Базовового компонента. 

Вихователями проводиться систематична щоденна робота, якісна, творча підготовка до занять, максимально використовується наочний, демонстраційний та дидактичний матеріал, пишуться перспективні та календарні планування враховуючи принцип систематичності та концентричності. За сумлінну та зразкову працю вихователям передбачені премії у процентному відношенні, враховуючи щорічні звіти, звіт-самооцінка вихователів, звіт по самоосвіті.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Протягом року педагогів діагностували на тему:

Ррівня агресивності педагогів (опитувальник А.Басса- А.Даркі)
Оцінювання рівня контактності особистості
Визначення типу трудової мотивації ( метод В.Герчикова)

 

Всі анкетування проаналізовано та прийнято до відома для корекції знань та вміння педагогів, надання фахової допомоги.

У травні 2018 р. проведено звіти педагогів про індивідуальну та групову роботу за рік.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

В методичному кабінеті зосереджено всі матеріали з різних розділів програми, таблиці, серії картин, муляжі, наочний, демонстраційний , дидактичний матеріал систематизований за розділами, розташований для зручного користування. Директором  Заранською Н. за кошти ФОП  Савка М. повністю закуплений наочний, демонстраційний матеріал для всіх груп та методичного кабінету. У методичному кабінеті збирається матеріал з досвіду роботи вихователів, доповіді, реферати, конспекти відкритих занять, сценарії свят, зберігаються зразки перспективних планів роботи. Вихователем-методистом Савкою М.М. регулюється видача та повернення посібників і матеріалів за графіком роботи методичного кабінету. Працює педагогічна студія: проводяться консультації, семінари, семінари-практикуми, огляди новинок методичної літератури, колективні перегляди роботи педагогів.

У 2017/2018 н.р. для педагогічних працівників було проведено:

 Тренінги
Майстер-класи з виготовлення: шоколадних цукерків, гончарства, різдв»яних вінків, подушок, писанкарства, подарунків до свята Матері.

 

Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів.

 

Для ефективного здійснення навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі було розроблено:

1. Розклад занять складений на основі розподілу організованих форм активності дітей на тиждень з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог  програм «Дитина», «Впевнений старт», « Дивосвіт» базується на інтегрованому підході до їх організації.

2.   Модель планування життєдіяльності дітей за режимними моментами.

В ЗДО цілком оновлено планування освітнього процесу в кожній віковій групі дошкільного закладу.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли свої відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне виховання відповідає вимогам щодо його складання.

В навчальному закладі створена певна система роботи щодо формування національної свідомості.

Виконуючи завдання намічені у річному плані, педколектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ЗДО  використовували в своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як:  психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики.

Продовжує поповнюватися папка -портфоліо кожного навчального року, для того, щоб  за рік можна було прослідкувати системну роботу педагогів та рівень розвитку кожної дитини. До загальної папки залучається віддрукований матеріал по кожному предмету, творчі роботи в кінці кожного навчального року заповнюється книга успіхів: з характеристикою практичного психолога, табелем успіху, результатами  тестувань, практичними роботами з образотворчого мистецтва ( малювання та аплікація)

В кінці року проводилися педагогічні зрізи та вихідне тестування до школи, яке  видається батькам на руки для наступного представлення у школу. В кінці року проведено педагогічне тестування у всіх вікових групах у кінці року для виявлення рівня знань з різних розділів програми.

Згідно з річним планом роботи на виконання наказу по дошкільному закладу «Про проведен­ня психолого-педагогічної діагностики готовності дітей до навчання у школі та тестування дітей всіх груп ДНЗ №42» від 07.03.18  № 20 з метою визначення результативності навчання і виховання дітей було проведено тестування дітей всіх груп. Діагностику проводили у всіх групах вихователі груп   з  12.03  по  18.05.2018 р.

Всього протестовано    92  дітей (86%): високий рівень – 61 дітей ( 68%), середній рівень – 30 дітей ( 32 %), низький рівень-немає. У звітах по тестуванні чітко вказані недоліки,  які виявлено у протестованих дітей,  поставлено за мету усунути в наступному навчальному році.

Висновки: за даними зведеної таблиці динаміка освітнього процесу має позитивну динаміку у всіх групах .  Педагогам в наступному навчальному році попрацювати над : мисленням, мовленням, увагою, розділами «Розвиток мовлення», «Математика», «Дитина і довкілля», «Етика».

Результати тестувань було презентовано батькам у вигляді презентацій, а індивідуальна інформація розміщена в «Книзі успіхів» кожної дитини і передана батькам на батьківських зборів.  

Впродовж року систематично велась робота з охорони життя та здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Результат роботи – відсутність травматизму дітей.
На достатньому рівні пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки дитини, під час якого мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності. До Тижня безпеки дитини був розроблений план дій працівників під час виникнення надзвичайної ситуації та план евакуації дітей на випадок надзвичайних ситуацій, проведено навчання працівників закладу згідно з розкладом за тематикою відповідно до програми занять, підготовлено та оформлено довідково-інформаційний матеріал. Кожен день Тижня безпеки дитини мав свою назву і відповідав певній тематиці.  Вихователі всіх вікових груп мали змогу проаналізувати знання дітей під час проведення підсумкових тематичних, занять, підготовлена тематична виставка поробок дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують  старша медична сестра Шишлова І. та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки Курій Л.І.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 Одним із пріоритетних напрямків роботи установи є рухова активність вихованців, вплив її на функціонування органів і си­стем дитячого організму, навчання дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я, формування свідомого ставлення до свого здоров'я, оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров'я поведінки.

Фізичні рухові навантаження, що їх дають дітям з ураху­ванням віку та індивідуальних особливостей розвитку, сприя­ють підвищенню рівня оцінки і самооцінки, впевненості у своїх силах. Діти одержують задоволення від виконання того, чого раніше не робили, стають впевненішими. 

Протягом року постійно проводиться медико-педагогічний контроль.

Також важливим є виконання річного плану роботи, який передбачав різноманітні спортивні розваги, свята, дні здоров'я, підготовку та проведення олімпіад, виконання тестів з фізичної культури. Запровадження чіткої системи фізичного виховання ство­рили необхідні умови для зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку та доброї рухової підготовки дітей.

Організовані та проведені спортивні свята за участю батьків :

«Спортивна осінь  в «Дивосвіті» - старші групи
Осіннє  спортивне свято «Веселі старти» середні  групи, молодша група
Спортивне свято  « Зимові старти» ( середні  групи, молодша група)
Спортивне свято «Зимовий фрістайл»  ( старші групи)
Спортивно-розважальне свято «Піратські забави»
 

Значна увага приділялась роботі з профілактики захворювань і оздоровлення дітей. Педагогічним колективом була проведена кропітка робота щодо збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей. Впроваджувалась система профілактично - оздоровлювальних заходів, спрямованих на адаптацію дітей до умов дитячого закладу, запобігання захворюваності, зміцнення їх імунної системи.

Протягом  року були проведені усі заплановані мистецькі заходи.

В дошкільному  закладі проведені концерти :

"День знань "
Осіннє  свято  «Осінь в лісі» - молодша група
Осіннє свято «Осінні пригоди у лісі» - середні групи
Осіннє свято «Осінні пригоди бабки та мурашки» - старші   групи
Свято Миколая
Новорічні свята
Свято «Нова радість стала»
Шевченківське свято «Поклін тобі. Тарасе»
Великоднє свято
Свято Матері 
Випускне  свято

 

Проведено екскурсії :

Екскурсія в зоологічний музей та майстер-клас у «Майстерні шоколаду»
Екскурсія та майстер-клас в еколого-натуралістичному центрі
Екскурсія в інтерактивний музей цікавої науки і техніки «Еврика»+майстер-клас
Екскурсія в  ботанічний сад+майстер-клас з розпису пряників
Екскурсія на молочну козину  ферму «Шеврет» +дегустація сиру

виставки дитячих робіт:

Виставка  робіт (малюнків, аплікацій, поробок «Ходить осінь золота»
Виставка  робіт «Наша зимонька –зима-веселішої нема»
Виставка «Зимовий вернісаж»
Виставка «Вже веснонька люба прийшла»
Виставка «Літечко барвисте»

 

Колектив сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків через проведення днів відкритих дверей, круглі столи, творчі звіти, батьківські збори по групах, оформлення батьківських куточків, усні журнали і бесіди, групове та індивідуальне консультування , перегляд свят, використання методів діагностики ( анкетування, інтерв»ю, бесіда тощо)

Проведено батьківські збори згідно річного плану. Для батьків було представлено комп»ютерні презентації по темі, проведено анкетування, розроблено бюлетені з цікавою інформацією,  куди ввійшли матеріали для батьків та дітей.

Соціально-економічний розвиток ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у хорошому стані. Робочі місця відповідають  санітарно-гігієнічним нормам, правила техніки безпеки і охорони праці дотримуються.

Приміщення відповідають санітарним нормам та вимогам утримання дітей дошкільного віку. В користуванні дітей – зручні великі ігрові кімнати, спальні кімнати, роздягальні, туалет, спортивний, музичний зали, конференц-зал,  фізіотерапевтичний кабінет, кабінет психолога. Температурний режим, освітлення в групових кімнатах   відповідає нормам.

Адміністрацією дошкільного закладу здійснюються  заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. 

Матеріальні цінності, придбані за бюджетні кошти  у 1 півріччі  2018 р.:

бланки меню - 413 грн.16 коп.
електроводонагрівач  на суму 3738 грн.96 коп.
мило рідке - 30 шт.=1197 грн.
мило рідке з дозатором 20 шт.=319 грн.
папір туалетний - 1100 шт. на суму 2970 грн.
серветки 80 шт.=1680 грн.
порошок пральний - 15 шт.=1950 грн.
порошок чистячий для поверхонь 25 шт.=360 грн.
засіб миючий рідкий -45 шт.=855 грн.
засіб миючий для поверхонь - 70 шт.=1680 грн.

За кошти  ФОП  Савка та ДГО «Дитина» у  1 півріччі 2018 р. виконано наступні роботи:

Обслуговується  сайт ДНЗ №42 м.Львова
Здійснена передплата фахових  періодичних видань.
Покращено ландшафт території
Поремонтовано та пофарбовано споруди на дитячих майданчиках  
придбано дезинфікуючі засоби на суму 9200 грн.

Загалом ФОП Савка надано дошкільному навчальному закладу №42 м.Львова в безкоштовне користування матеріальних цінностей  на суму  372  983 грн. та подаровано майна на суму 116 169 грн.

Подаровано батьками  на суму 51 352 грн.

Пральна кімната обладнана двома сучасними пральними машинами, прасувальним катком,  прасками, відрами, мисками, ємностями для води. Є в достатній кількості миючі та пральні засоби. 

Завдяки ФОП Савка, батькам та працівникам  закладу  значну увагу приділено розвитку ДНЗ та модернізації матеріально – технічної бази.

Вся територія дошкільного закладу розбита на ігрові майданчики для кожної вікової групи. На майданчиках встановлене обладнання відповідно вікових особливостей дітей, пісочниці, альтанки, доріжки, споруди, гойдалки, каруселі.  Входи на майданчики обладнані арками, вздовж доріжки розбиті рабатки на яких висаджені багаторічні квіти: тюльпани, нарциси, піони, троянди; та щовесни висіваються однорічні квіти. На території  функціонують  фонтани, освітлення території здійснюється за рахунок стовпів освітлення. Вся територія прикрашена альпійськими гірками, клумбами.