Загальні положення

Дошкільний навчальний заклад № 42 Львівської міської Ради Львівської області ( далі – дошкільний заклад)  передано у комунальну власність  згідно ухвали № 367   виконавчого комітету Львівської міської ради від 28.10.99р.  

 Юридична адреса дошкільного закладу:  79044 м.Львів, вул. Сміливих,26

тел.: 237-33-89


Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах  Державного казначейства, ідентифікаційний код. 

Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада,уповноважений орган- управління освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження управління відділу освіти  Франківської районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.
Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування і медичне обслуговування дітей.
Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний заклад України ( далі – Положення ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним  статутом.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровя дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей  та нахилів;
 • формування та поширення християнських цінностей;
 • створення творчого навчального середовища;
 • формування особистості і розвиток в кожній особистості талантів, даних Богом;
 • надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дітей;
 • забезпечення  соціальної адаптації і готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення  і здійснює діяльність у межах  компетенції , передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної  освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

1.11. Дошкільний заклад № 42  Львівської міської ради Львівської області  є правонаступником  комунального дошкільного  виховного закладу загального типу № 42 м. Львова.

 

2.    Комплектування дошкільного закладу

2.1.    Заклад розрахований на 220 місць.

2.2.    Групи комплектуються за віковими ознаками :  одновікові та різновікові.

2.3.   У дошкільному закладі функціонують групи  загального розвитку.

2.4.   Дошкільний заклад має групи з  денним режимом перебування дітей.

2.5.   Наповнюваність груп дітьми становить :

 • від  3 до 4 років до 20 дітей
 • від  4 до 5 років до 20 дітей
 • від  5 до 6 років до 20 дітей
 • різновікова  до 15 дітей

2.6.   Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 • заяву батьків, або осіб, які їх замінюють
 • медичну довідку про стан здоров»я дитини
 • медичну довідку про  епідеміологічне оточення
 • копію свідоцтва про нароження дитини

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її                                                 хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період 75 днів.

2.8.  Відрахування дітей із дошкільного закладу може  здійснюватися :

 • за бажанням батьків, або осіб , які їх замінюють
 • на підставі медичного висновку про стан здоров»я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу
 • у разі   несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9.  Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини  не менше як за 10 календарних днів.

2.10. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків, або осіб, які їх замінюють, із  Статутом та іншими документами,що регламентують діяльність дошкільного закладу.

 

 3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за  п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин . Вихідні дні : субота, неділя, святкові, тощо.

3.2.  Щоденний графік роботи дошкільного закладу :

 початок роботи — 7 год.30  хв.

закінчення роботи – 19 год. 30 хв.

Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 12 год . у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту».

4.  Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 –го вересня і закінчується 31-го травня наступного року

З 1-го червня до 31-го серпня –оздоровчий період, канікулярний період – з 1  липня до 15 серпня, в зв»язку з продовженням  експерименту з питань всебічного розвитку дітей засобами художньо-естетичного виховання в дошкільному закладі.

Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Франківської районної адміністрації.
План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Франківського району.
У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за  програмами :

«Дитина» рекомендована Міністерством освіти і науки України 12.12.2000 року, державна програма, авторський колектив Е.Бєлкіна, Н.Бібик та інші.
«Дивосвіт» рекомендована Львівським обласним науково-методичним інститутом освіти та Інформаційно-методичним центром освіти м. Львова 15.09.2000 року — авторська програма, автори  Н. Заранська, М.Савка.

Дошкільний заклад організовує освітній процес за художньо-еститечним напрямом.
Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги платні та безоплатні  на підставі угод: 

 • навчання іноземних мов
 • дизайн-освіта
 • хореографія
 • гра на інструменті
 • вокальна студія
 • театральна студія
 • заняття з логопедом
 • медичні послуги ( масаж,фізіопроцедури)
 • спортивно-оздоровчі  секції
 • та інші.

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

Дошкільний заклад забезпечує  збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

Дошкільний заклад забезпечується продуктами харчування централізовано згідно угод укладених відділом освіти Франківської районної державної адміністрації.
У дошкільному закладі встановлено 4-х разове харчування дітей, вітамінізацію страв ( соки,фіточаї, вітамінні салати,тощо) за побажанням  і за кошти батьків.
Контроль за організацією  та  якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників  та керівника закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  на безоплатній основі старшою медичною сестрою, яка входить в штат закладу та лікарем-педіатром територіального закладу охорони здоровя згідно  договору та графіка роботи.

Медичний  персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоровя, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.
Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведенням лікувально-профілактичних заходів.

 

7.  Учасники навчально-виховного процесу    

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу  у дошкільному  закладі є :

діти дошкільного віку, керівник, заступник керівника, педагогічні  працівники, медичні працівники, технічні працівники, допоміжний і обслуговуючий персонал,  батьки  або особи,що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення  :  подяка, грамота, почесна грамота,  грошова премія,  нагороди.

7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти :

 • безпечні і нешкідливі для здоров»я умови утримання, розвитку, виховання та навчання
 • захист від будь-якої  інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров»ю, моральному та духовному розвитку,
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров»ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб,які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування закладу та відповідних судових органах законні інтереси своїх дітей;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

7.5.  Батьки або особи,що їх замінюють зобов`язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;
 • своєчасно,  повідомляти  дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини ;
 • дотримуватися режиму дня  дошкільного закладу;
 • слідкувати за станом здоров»я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6.   На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7.   Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  іншими нормативно-правовими   актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми ;
 • на підвищення кваліфікації , участь у методичних обєднаннях, нарадах, тощо;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • проводити у встановленому порядку науково-дослідну ,експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права,що не суперечать законодавству України.

Педагогічні працівники зобов`язані:

 • виконувати статут, посадову інструкцію, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, санітарії , накази та розпорядження  керівництва закладу;
 • дотримуватися  педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров»ю, а також від фізичного і психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури ;
 • інші обов’язки , що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу     завідуючим.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоровя дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу відповідно до ст.. 26 Закону України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення « проходять попередні і періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило , один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Працівники дошкільного закладу, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору , контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом.

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Львівською міською радою, уповноваженим  органом – управлінням освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження  управління відділу освіти Франківської районної адміністрації згідно     з рішенням  виконавчого комітету Львівської  міської ради щодо розмежування повноважень між    виконавчими органами Львівської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником   або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівник  дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію  завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» і забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу ;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається   у встановленому порядку майном та коштами   дошкільного закладу;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад дошкільного закладу за погодженням з відділом освіти Франківської районної адміністрації;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього  розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-енкспериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність    дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях ) колективу та батьків , або осіб, які їх замінюють.

8.4. Колегіальним постійно діючим органом управління у дошкільному  заклад є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник,  педагогічні працівники, медичні працівники,  інші спеціалісти, голови батьківських комітетів.  Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути  представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є  завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу у дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної  діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно  відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань  педагогічної ради становить не менше  3-х на рік.

8.5.  Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які  скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 52 %, батьків і представників громадськості 48 %.Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори :

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • бирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом  відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6.  У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу   . Кількість засідань ради визначається потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох  третин  її членів ( працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші ).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з   педагогічної освіти батьків.

8.7.  У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів  виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення  сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 9 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа  членів піклувальної ради.

Кількість засідань  визначається їх доцільністю, але    як правило , не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • Співпраця з органами виконавчої влади,підприємствами,установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної , культурно-спортивної,лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння  залученню додаткових джерел фінансування дошкільного  закладу;
 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя    та здоровя учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

9. Майно дошкільного закладу

9.1.  Відповідно до  рішенням виконкому Львівської міської Ради № 660 від 17.12.1999 р. дошкільному навчальному закладу, який розташований на вул. Сміливих,26  передано в користування  земельну ділянку розміром  0,4 га, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, ігрові майданчики.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

 • засновника (власника);
 • відповідних бюджетів у розмірі передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • від здавання  в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.2   Дошкільний  заклад  за погодженням із засновником має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • здавати в оренду приміщення, споруди , обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з чинним законодавством;

10.3.  Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.   Порядок ведення діловодства і бухгалтерського  обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОіНУ та  інших центральних   органів виконавчої   влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно або через централізовану  бухгалтерію.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться  один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти  здійснюється  Львівською  міською радою, управлінням освіти Львівської міської ради та відділом освіти Франківської районної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов`язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Львівською міською радою.

 

12. Реорганізація або ліквідація  дошкільного навчального  закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу приймає засновник  за рішенням   загальних зборів   трудового колективу.

Реорганізація відбувається шляхом злиття , приєднання , поділу , виділення.

Ліквідація  проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації  за рішенням господарського  суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації, права та зобов»язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

Порядок внесення змін та доповнення до Статуту.

13.1. Зміни та доповнення до статуту  дошкільного навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству України  та «Положенню про дошкільний навчальний заклад» можуть бути внесені за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу.