Програмні вимоги навчання

Зростаємо дужими

Діти позитивно ставляться до рухової діяльності, мають потребу в ній

 • знають основні правила догляду за окремими частинами тіла і органами, самостійно виконують основні гігієнічні процедури;
 • легко ходять, бігають, стрибають, кидають м'ячі, торбинки з піском, повзають, лазять тощо;
 • починають контролювати себе при виконанні різноманітних вправ, рухливих ігор, діють відповідно до поставленої мети.

 

Мова рідна, слово рідне

Діти спроможні:

 • говорити в міру голосно, чітко, правильно, виразно, додержуючи правил культури мовлення;
 • називати предмети, їх ознаки, групувати за призначенням, ознаками тощо;
 • спілкуватись з однолітками й дорослими (будувати діалог, брати участь у полілогах), добираючи потрібний тон (ввічливий, лагідний), передаючи потрібну інтонацію, (запитання, радості, суму, здивування тощо);
 • зосереджено слухати співбесідника, розповідь вихователя,казку, оповідання, вірш; переказувати казки, розповідати вірші, скоромовки; римувати, складати вірші, оповідання, казки, загадки;
 • розповідати про той чи інший знайомий предмет послідовно, без надто довгих пауз, повторів (три-чотири речення);
 • впізнавати за малюнком на обкладинці, про що розповідатиметься у книжці, розрізняти на слух казку, оповідання, вірш; розповідати за малюнком у знайомій книжці;
 • впізнавати речення у зв'язних висловлюваннях, складати окремі речення за малюнками, виділяти з поширених речень окремі слова;
 • розрізняти голосні й приголосні звуки, місце заданих звуків у слові (на початку, в середині і в кінці), вимовляти слово по складах.

Діти знають:

 • імена та по батькові, прізвища своє, своїх батьків, родичів, друзів, вихователів та інших працівників дитячого садка;
 • кілька скоромовок, загадок, віршів, лічилок, пісеньок (колискових, забавлянок, щедрівок, веснянок), дитячих ігор;
 • назву свого міста, (села), своєї країни, міста та села, де живуть родичі;
 • народні обереги — символи (рушник, кольори на ньому), український національний одяг, віночок (квіти і стрічки на ньому); рослини-символи (калина, дуб, верба, барвінок).

 

Граючись, зростаємо

Дитина застосовує у творчих іграх реальні та казкові ситуації, взаємини людей, знання та уявлення про навколишнє, родину, працю людей, професії. Дитина вміє створювати власний задум у різних видах творчих ігор, цікаво і змістовно розгортати сюжет ролі та гри. Знає різні види ігор, у той же час надає перевагу певним видам.

 

Віконечко у природу

Позитивні емоційні реакції на явища та об`єкти природи

 • виражений інтерес до інформації природничого характеру, бажання зрозуміти суть явищ, визначити їх взаємозв'язки;
 • прагнення до самостійних дій у природі (доглянути дерево, кущ, протидіяти тим, хто шкодить природі тощо);
 • відтворення природничої тематики в інших видах діяльності (грі, малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні);
 • пізнавальна активність дітей у всіх видах організованої діяльності щодо засвоєння програмного матеріалу; вияв інтересу до способів досягнення результату, спостережливість;
 • чітке орієнтування у природному оточенні, виділення найважливіших ознак сезонів, взаємозв'язку між висотою сонця і температурою повітря, опадами, змінами в рослинному і тваринному світі, праці людей; усвідомлення необхідності дбати про своє здоров'я кожної пори року.

 

Математична скарбничка

Діти уміють відбирати один або кілька предметів (фігур) за двома ознаками (назва — форма, назва — колір тощо);

 • розпізнають геометричні фігури і називають їх;
 • аналізують просторове розміщення предметів у більш складних ситуаціях: («Лівіше від верблюда дві іграшки: заєць і ведмідь», «Правіше від ведмедя теж дві іграшки: заєць і верблюд»);
 • знають назви днів тижня, місяців (поточного, попереднього і наступного);
 • уміють називати предмети за будь-якою ознакою: кожний, останній, будь-який;
 • рахують у межах 10 предметів, які по-різному розміщені на площині (хаотично, лінійно, по колу);
 • можуть утворювати нове число і розрізняти та правильно називати цифри (0, 1-9);
 • складають і обчислюють приклади на додавання і віднімання способом перелічування суми або остачі;
 • розв`язують задачі на знаходження суми і остачі за допомогою малюнків або  практичних дій.

 

Чарівні фарби і талановиті пальчики

 • діти із задоволенням «занурюються» у світ мистецтва;
 • емоційно відгукуються на прояви прекрасного в житті, природі та мистецтві;
 • на доступному рівні аналізують твори різних видів мистецтва, розуміючи їх особливості, як спільні, так і ті, що їх відрізняють;
 • створюють власні художні образи в різних видах образотворчої діяльності, виражають своє ставлення до них;
 • орієнтуються на колір, лінію, форму, ритм, композицію як на засоби вираження емоційного стану та настрою самого митця (як маленького, так і справжнього художника);
 • із захопленням беруть участь у колективних творчих роботах; дають позитивну оцінку своїй роботі й роботі тих, хто працював поруч.

 

Привчаємось працювати

Діти мають уявлення про різні професії дорослих, шанують та зберігають результати праці дорослих, інших дітей

 • використовують робочий одяг, обладнання за призначенням, володіють безпечними та економічними прийомами роботи;
 • контролюють якість результатів праці, підтримують порядок на робочому місці;
 • пишаються власними успіхами та успіхами своїх товаришів у праці;
 • погоджують свої трудові дії з діями інших дітей, уміло розподіляють обов'язки при виготовленні спільного виробу.